Ωράριο Λειτουργίας : Δευτ. - Παρ. : 09:00-21:00, Πέμ.: 09:00-18:00, Σάβ. : 09:00 -13:00
  Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 2294085900 , 6932605290

asfaleies xampsa poulou entopismos anasfalistou oximatos

Τι πρέπει να κάνω: Ειδοποίηση εντοπισμού ανασφάλιστου οχήματος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2017

Σας γνωρίζουμε ότι κατά τη διασταύρωση που διενεργήθηκε στις 06/06/2017, του αρχείου του συνόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων και του αρχείου των κυκλοφορούντων με ασφαλιστική κάλυψη κατ” εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5α του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύει, προέκυψε ότι το ανωτέρω όχημά σας ήταν ανασφάλιστο. Το γεγονός αυτό αποτελεί παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύει.

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να προβείτε άμεσα στην ασφάλιση του οχήματος, έχοντας προηγουμένως καταβάλει την αξία του προβλεπόμενου από τις ίδιες διατάξεις παραβόλου, ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

Σας ενημερώνουμε ότι για την πληρωμή του οφειλόμενου παραβόλου έχει δημιουργηθεί παράβολο από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη, το οποίο φέρει τον ίδιο αριθμό με τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας. Ανάκτηση και πληρωμή του μπορεί να γίνει μέσα από την εφαρμογή e-Παράβολο, στον ιστότοπο www.aade.gr

Το παράβολο οφείλεται σε κάθε περίπτωση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου μετά την ημερομηνία διασταύρωσης, ακόμα και αν το συμβόλαιο έχει συναφθεί πριν την ενημέρωση με την παρούσα επιστολή του ιδιοκτήτη του οχήματος.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, απαιτείται η πληρωμή μόνο ενός παραβόλου. Στις περιπτώσεις που μη ορθώς το όχημά σας περιλαμβάνεται στον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, θα πρέπει, κατά περίπτωση, να ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

• Αν ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία διασταύρωσης, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία το έχετε ασφαλίσει, προκειμένου να γίνουν οι εκ μέρους της αναγκαίες ενέργειες

• Αν δεν σας ανήκε ποτέ ή έχει αλλάξει αριθμό κυκλοφορίας ή έχει διαγραφεί ή ήταν σε ακινησία κατά την ημερομηνία διασταύρωσης θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση ακινησίας ή ιστορικό μεταβολών του συγκεκριμένου οχήματος από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του κ.λπ.)

• Αν υπάρχει λάθος στα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας ή το όχημα δεν σας ανήκει πλέον, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια, κατά τα προαναφερθέντα, Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών.

• Αν υποβλήθηκε αίτηση μεταβίβασης του οχήματος σε Κ.Ε.Π. και δεν έχει εκδοθεί ακόμα η νέα άδεια κυκλοφορίας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του Κ.Ε.Π. για την υποβολή του αιτήματος μεταβίβασης

• Αν υπάρχει εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης κατ” εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 3 του Π.Δ.237/1986 (ΦΕΚ Α ́ 331), όπως ισχύει, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση που το όχημά σας εντοπίσθηκε και από την Αστυνομική Αρχή και επιβλήθηκαν οι ποινές και τα πρόστιμα της παρ.4 του άρθρου 5 και του άρθρου 12 του Π.Δ.237/1986, όπως ισχύουν, δεν απαιτείται η πληρωμή του παραβόλου των 250,00 ευρώ για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Θα πρέπει όμως, πριν την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. προσκομίζοντας τη σχετική πράξη της Αστυνομικής Αρχής για τη γνωστοποίηση της εξαίρεσής σας από την υποχρέωση πληρωμής του παραβόλου.

Τα παράβολα που δεν θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και αυτά που δημιουργήθηκαν για οχήματα που εξαιρέθηκαν κατά τα προαναφερθέντα από τον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, ακυρώνονται αυτόματα.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τα προαναφερθέντα, μετά την παρέλευση διμήνου από την έκδοση της παρούσας, τα στοιχεία σας και τα στοιχεία του οχήματός σας θα αποσταλούν στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις (αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας κ.λ.π.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε ηλεκτρονικό μήνυμα που σας στέλνουμε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εφόσον δεν αποτελεί απάντηση σε προηγούμενο δικό σας, περιλαμβάνει στο πάνω μέρος του το όνομά σας και το όνομα χρήστη (Username). Εάν λάβετε μήνυμα που αναφέρει ότι προέρχεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων χωρίς να περιέχει τα στοιχεία αυτά και δεν αποτελεί απάντηση σε προηγούμενο δικό σας μήνυμα, να το διαγράψετε μια και θα είναι πλαστό και πιθανώς να περιέχει κακόβουλο περιεχόμενο.

Χρήσιμες ερωτήσεις / απαντήσεις

  • Είμαι ανασφάλιστος και θέλω να ασφαλιστώ. Τι πρέπει να κάνω ;

Μπορούμε να σας ασφαλίσουμε, εφόσον έχετε πληρώσει το παράβολο. Και εφόσον η τράπεζα ενημερώσει τον αρμόδιο δημόσιο φορέα, ότι το παράβολο εισπράχθηκε.

  • Πλήρωσα το παράβολο στην τράπεζα, αλλά ακόμα φαίνεται απλήρωτο. Γιατί ;

Κάθε τράπεζα, ενημερώνει σε διαφορετικό χρόνο για την εξόφληση του παραβόλου. Άλλες είναι online και άλλες καθυστερούν μερικές μέρες.

  • Έχω το αποδεικτικό της πληρωμής του παραβόλου στο χέρι μου, αλλά στο σύστημα φαίνεται ακόμα απλήρωτο. Μπορώ να ασφαλιστώ ;

Όχι. Όσο το παράβολο φαίνεται απλήρωτο στη ΔΗΛΕΔ, δεν μας επιτρέπεται να σας ασφαλίσουμε.

  • Είμαστε συνιδιοκτήτες. Πρέπει να πληρώσουμε όλοι παράβολο ανασφάλιστου ;

Όχι. Ο πρώτος που θα το πληρώσει, ξεχρεώνει και τους υπόλοιπους.

  • Είμαι ασφαλισμένος και μου ήρθε πρόστιμο. Τι κάνω ;

Σας παρακαλώ δώστε μας αριθμό κυκλοφορίας, ΑΦΜ και τηλέφωνο για να ελέγξουμε τι έχει συμβεί και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Σε περίπτωση καταχώρησης λάθος στοιχείων, ενδέχεται να απαιτηθεί η αποστολή της άδειας κυκλοφορίας και τυχόν λοιπών δικαιολογητικών.

  • Τι περιθώριο έχω, να εξοφλήσω το παράβολο ;

Ότι γράφει η επιστολή που λάβατε, ή ότι ορίζει ο νόμος.

  • Αν δεν πληρώσω το παράβολο (ή αν το πληρώσω, χωρίς μετέπειτα να ασφαλιστώ), τι συνέπειες έχω ;

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα αποστέλλει τα στοιχεία σας στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την επιβολή αυξημένου προστίμου (500 ευρώ ΕΙΧ, 1.000 φορτηγά, 250 μοτοσυκλέτες) και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και διπλώματος (από 6 μήνες μέχρι 3 χρόνια, κατά περίπτωση).

  • Τι πρέπει να κάνω για να μην εντοπιστώ ανασφάλιστος ;

Φροντίζω να πληρώνω πάντα εμπρόθεσμα, χωρίς να έχω κενό ασφάλισης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 2294085900 , 6932605290

E-mail : info@asfaleies4all.gr

 

kali anastasi asfaleies xampsa poulou 2017.

asfaleies-4-all-gr

asfaleies4all asfaleies xampsa poulou 3 visa asfaleies4all asfaleies xampsa poulou 2 visa asfaleies4all asfaleies xampsa poulou 1 visa

 

 

 

 

 

Kαταβολή ασφαλίστρων και με ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ – ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ VISA & MASTERCARD

 

Συμβεβλημένη επιχείρηση Lyoness